privacy

Klauzula informacyjna - korzystanie ze strony internetowej omegaszkola.edu.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA – KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ OMEGASZKOLA.EDU.PL

1. Administratorem Twoich danych jest Fundacja O!MEGA w Poznaniu, ul. Przełajowa 5, 61-622 Poznań, prowadząca Niepubliczną Szkołę Podstawową O!MEGA (właściciel serwisu https://omegaszkola.edu.pl/). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem:
szkola@omegaszkola.edu.pl.
2. Dane kontaktowe: k.maciejewska@coreconsulting.pl albo CORE Consulting sp. z o.o.,
ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu https://omegaszkola.edu.pl/ umożliwienia Tobie korzystania z jego treści. Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udostępnisz je nam za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie w zakładce „Kontakt”, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania/uwagi.
4. Dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem, tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 prawa telekomunikacyjnego. Dane podane w formularzu kontaktowym również przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez administratora przed jej wycofaniem.
5. Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. Pozyskane dane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzamy przez okres maksymalnie 24 miesięcy. Pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) – przez cały okres kiedy jesteś użytkownikiem serwisu oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być użytkownikiem serwisu.
6. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
7. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że dane zawarte w treści Twojej korespondencji mogą być ujawnione:
a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
c. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej
działalności,
e. agencjom zajmującym się obsługą naszego serwisu.
Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Fundacja O!MEGA w Poznaniu, ul. Przełajowa 5, 61-622 Poznań, prowadząca Niepubliczną Szkołę Podstawową O!MEGA bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: szkola@omegaszkola.edu.pl.
8. Przysługują Ci następujące prawa: prawo do żądania dostępu do treści swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
9. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

10. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: szkola@omegaszkola.edu.pl lub listownie na adres: Fundacja O!MEGA w Poznaniu, ul. Przełajowa 5, 61-622 Poznań, prowadząca Niepubliczną Szkołę Podstawową O!MEGA.
11. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl).