faq

FAQ

Najczęściej zadawane pytania
1. Czy O!MEGA Szkoła jest szkołą demokratyczną?

Nie, nie jesteśmy już szkołą demokratyczną. Od 3lat O!MEGA Szkoła to szkoła niepubliczna działająca na prawach szkoły publicznej.

2. Czym O!MEGA Szkoła różni się od szkoły demokratycznej?

W największym stopniu strukturą organizacyjną: od funkcjonowania szkoły, przez realizowaną siatkę godzin, aż do wewnętrznego systemu oceniania i klasyfikacji uczniów. Jako szkoła niepubliczna działająca na prawach publicznej, realizujemy polską podstawę programową, uczniowie na koniec każdego roku otrzymują świadectwa z ocenami z poszczególnych przedmiotów, przygotowujemy uczniów do egzaminów wymaganych przez MEN (egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny). 
W warstwie relacji, budowania poczucia sprawstwa, szanowania uczniowskich potrzeb i wyborów w dużej mierze realizujemy postulaty szkół alternatywnych.

3. Jakie są zasady rekrutacji do O!MEGA Szkoły?

Rekrutacja składa się z 3 etapów. Nie liczą się u nas oceny, punkty ani wyniki z egzaminów.

1. Rozmowa rodziców z dyrektorem/psychologiem szkolnym – ma ona na celu poznanie Państwa oczekiwań i odpowiedź na nurtujące rodziców pytania. Podczas tej rozmowy poznają Państwo szczegóły dot. funkcjonowania szkoły, naszego pomysłu na edukację i innych ważnych kwestii z życia szkoły.

2. Tydzień próbny – to czas, w którym dziecko ma okazję poznać szkołę „od środka”, wczuć się w atmosferę szkoły, sprawdzić, czy podoba mu się nowy szkolny porządek i poznać nauczycieli, koleżanki i kolegów, z którymi potencjalnie będzie kontynuował edukację. Tydzień próbny jest bezpłatny.

3. Podpisanie umowy przedwstępnej – gdy tydzień próbny spełni Państwa oczekiwania, przygotowujemy umowę przedwstępną. Po wpłacie wpisowego uczeń ma zagwarantowane miejsce na nowy rok szkolny. W przypadku przenoszenia dziecka w trakcie roku szkolnego – umowę przedwstępną zastępuje regularna umowa, a uczeń rozpoczyna swoją przygodę z O!MEGA edukacją.

Rekrutacja do klasy SCIENCE: Przebiega tak samo. Dodatkowo, ze względu na specyfikę klasy SCIENCE, uczeń musi wykazywać zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i mieć gotowość do zgłębiania wiedzy z przedmiotów na poziomie rozszerzonym: chemii, fizyki, biologii i matematyki.

4. Czy zajęcia lekcyjne są obowiązkowe dla wszystkich uczniów?

Tak, zajęcia są obowiązkowe i jest na nich sprawdzana obecność. Zajęcia obowiązkowe w O!MEGA Szkole odbywają się codziennie od 9:00 do 15:15 (szkoła podstawowa) lub od 8:00/9:00 do 16:00 (Liceum- klasa Science).

5. Czy szkoła przewiduje opiekę poza godzinami trwania zajęć?

Szkoła działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00, więc czas przywiezienia i odebrania dzieci ze szkoły rodzice mogą dostosować do swojego harmonogramu dnia. Przed i po zajęciach obowiązkowych uczniowie mogą skorzystać z zajęć świetlicowych lub zapisać się na fakultety (bezpłatne zajęcia dodatkowe przygotowywane przez nauczycieli).

6. Czy w O!MEGA Szkole są oceny, prace domowe i klasówki?

O!MEGA Szkoła opiera się na dedykowanej metodzie zarówno nauczania, jak i oceniania. Nasz system sprawdzania wiedzy jest bardzo indywidualny, a ocena przebiega wielotorowo. W O!MEGA Szkole nauczyciele opierają ocenianie o poziom opanowania przedmiotu, biorąc pod uwagę predyspozycje ucznia, jego zaangażowanie i inicjatywę, aktywność na lekcji, umiejętność pracy zespołowej, samoocenę ucznia. Bardzo często udzielamy uczniom feedbacku edukacyjnego, ale bardzo rzadko wystawiamy im stopnie. Lubimy zasadę: trawa mierzona często nie rośnie szybciej.

W O!MEGA Szkole nie mamy prac domowych ani w szkole podstawowej ani w liceum. Po szkole uczeń ma się regenerować, uprawiać sport, spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi.

7. Czy w ofercie O!MEGA Szkoły są jakieś zajęcia dodatkowe?

Tak, każdego dnia po lekcjach w O!MEGA Szkole odbywają się tzw. fakultety. Uczniowie wybierają z listy zajęcia, które odpowiadają ich zainteresowaniom, pasjom czy predyspozycjom. Fakultety prowadzone są przez nauczycieli przedmiotowych, ale nie zawsze pokrywają się z zakresem nauczanego przez nich przedmiotu. W tym semestrze są to m.in. zajęcia kulturowo-kulinarne (prowadzone przez nauczycielkę historii, WOS-u i wiedzy o kulturze), zajęcia z projektowania wynalazków z elementami STEM (prowadzone przez mentorkę grupy 2-3 – wzornika biżuterii), zajęcia z emisji głosu (prowadzone przez matematyczkę – sopranistkę chóru gospel), czy zajęcia z krytyki sztuki (prowadzone przez polonistę – felietonistę i recenzenta portali kulturalnych). Oprócz tego w każdym semestrze uczniowie mają możliwość wyboru dodatkowych zajęć językowych i sportowych.

Fakultety mają na celu poszerzenie horyzontów dzieci, pozwalają na „próbowanie” różnych dziedzin i swobodne poszukiwanie obszarów, w których czują się najlepiej. W szkole odbywają się również zajęcia z logopedą (dodatkowo płatne).

8. Dlaczego grupy w O!MEGA Szkole mają swoim „mentorów”, a nie wychowawców?

Wychowawca to ktoś, kto podczas godziny wychowawczej raz w tygodniu omawia problemy klasy i spotyka się z rodzicami na wywiadówkach. Mentor w O!MEGA Szkole to opiekun i przewodnik grupy, z którym zarówno uczniowie, jak i rodzice, pozostają w stałym kontakcie. Mentor czuwa nad codzienną edukacją uczniów, zapewnia materiały do nadrobienia w czasie nieobecności, ściśle współpracuje z psychologiem szkolnym i na bieżąco monitoruje relacje całej grupy. Zawsze towarzyszy grupie na wycieczkach i podczas wyjść, a podczas godzin mentorskich inspiruje do działania, pomaga inicjować i przeprowadzać projekty uczniowskie lub urządza wspólne gotowanie i zachęca do dyskusji na interesujące uczniów tematy. Nasi uczniowie mają kontakt ze swoim mentorem każdego dnia.

9. Na czym polega interklasowość? Moje dziecko powinno iść do 1 klasy. Czy to dla niego dobre, że będzie w grupie 0-1 z młodszymi uczniami?

Interklasowość to jeden z najmocniejszych filarów naszej szkoły. Wierzymy, że dzieci potrzebują rozwoju w zróżnicowanych grupach, ponieważ w codzienności poza szkołą musimy umieć współpracować z różnymi ludźmi. Dzięki łączeniu klas uczniowie mają szansę budować o wiele więcej kompetencji niż wtedy, gdy przebywają jedynie z rówieśnikami. Połączone klasy w każdym roku realizują materiał dwóch poziomów, np grupa 0-1 w jednym roku realizuje program zarówno zerówki jak i klasy pierwszej, grupa 5-6 w jednym roku realizuje program zarówno 5 klasy jak i klasy 6. A zatem to nie tylko sposób na przyporządkowanie uczniów ale także autorski program metodyczny, dzięki któremu dzieci poznają wiedzę holistycznie i mają dużo czasu na doskonalenie umiejętności.

10. Ilu uczniów liczy grupa?

Grupy w O!MEGA Szkole liczą od 6 do maksymalnie 12 osób. Nasz sposób edukacji zakłada dużą uważność nauczyciela na poszczególnych uczniów. Zależy nam na dużej interakcji między nauczycielem a grupą i uczniami między sobą.

11. Jak w O!MEGA Szkole podchodzi się do przebywania dzieci na dworze?

W O!MEGA Szkole uważamy, że nie ma złej pogody, tylko złe ubrania. Dlatego prosimy rodziców, by w szafkach przedszkolaków i grup 0-3 zawsze znajdowały się kalosze, ciepłe bluzy, nieprzemakalne kurtki i koszulki na zmianę. Starsi uczniowie intuicyjnie gromadzą ubrania na każdą pogodę w swoich szafkach. Niedaleko szkoły znajdują się Park Cytadela i Szeląg, w których gościmy bardzo często. Każdą przerwę staramy się spędzać w ogrodzie, jeżdżąc na hulajnogach lub pokonując tor przeszkód zbudowany przez uczniów.

12. Co się stanie jeśli będziemy się musieli przeprowadzić lub zdecydujemy się kontynuować naukę w innej szkole średniej niż O!MEGA Liceum.

O!MEGA Szkoła na wszystkich etapach edukacji realizuje polską podstawę programową i przygotowuje do wszystkich potrzebnych egzaminów, dlatego nasi uczniowie mogą kontynuować naukę w każdej wybranej szkole na terenie Polski.

Podoba Ci się nasz pomysł na edukację?