faq

O!MEGA Szkoła - pytania i odpowiedzi

1. Jaką szkołą jest O!MEGA Szkoła Podstawowa w Poznaniu?

O!MEGA Szkoła Podstawowa jest szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej. Oznacza to, że obowiązują ją wszystkie wymogi, jakie ciążą na placówkach oświatowych. Organem prowadzącym Szkołę jest Fundacja O!MEGA, organizacja pozarządowa ze statusem organizacji pożytku publicznego. Pracujemy w autorski sposób, w pełni realizując polską podstawę programową. Uczniowie na koniec każdego roku otrzymują świadectwa z ocenami z poszczególnych przedmiotów. Szkoła przygotowuje Uczniów do egzaminów wymaganych przez MEN (egzamin ósmoklasisty).

2. Czym O!MEGA Szkoła różni się od systemowej szkoły publicznej?

W największym stopniu podejściem do ucznia i nauczania. Fundamentem Szkoły jest bezpieczeństwo emocjonalne uczniów i prowadzenie edukacji w taki sposób, by dzieci i nastolatkowie czuli frajdę z poszerzenia swoich horyzontów. Rozumiemy potrzeby nowoczesnego, zmieniającego się świata. Wiemy, że edukacja sprzed 100 lat nie przygotuje uczniów do rozwiązywania najbardziej aktualnych i ważnych problemów, takich jak kryzys klimatyczny, rozwarstwienie społeczne, choroby, radzenie sobie ze stresem. Działamy tak, by uczniowie znali języki obce, mieli wysokie poczucie własnej wartości, umieli myśleć krytycznie i stawiać pytania, mieli odwagę eksperymentować, mieli kompetencje niezbędne do współpracy i łącznie potencjałów różnych osób.

U podstaw działania O!MEGA Szkoły leżą:

– kameralne klasy, max. 15 osobowe

– zespół pedagogów o wysokich kompetencjach społecznych i psychologicznych

– praca bez podręczników, na autorskim materiale

– ocenianie kształtujące zamiast cyfr, które niewiele wnoszą

– bieżący i konstruktywny kontakt rodziców z nauczycielami

– codzienna opieka psychologa szkolnego

– siatka godzin dostosowana do potrzeb nauczania praktycznego (czyli nie musimy „pędzić z materiałem”)

– edukacja oparta na relacjach

– brak zadań domowych, uczeń uczy się w szkole

– prężnie działająca Rada Rodziców

3. Jakie są zasady rekrutacji do O!MEGA Szkoły?

Rekrutacja składa się z 3 etapów.

Etap 1.

Rozmowa Rodziców z dyrektorem/psychologiem szkolnym – która ma ona na celu poznanie Waszych oczekiwań i udzielenia odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Podczas tej rozmowy przybliżymy Wam szczegóły dotyczące funkcjonowania szkoły, naszego pomysłu na edukację i wszystkich ważnych, z naszego i Waszego punktu widzenia, kwestii.

Etap 2.

Tydzień Próbny – to czas, w którym dziecko ma okazję poznać szkołę „od środka”, wczuć się w atmosferę szkoły, sprawdzić, czy podoba mu się nowy szkolny porządek i poznać nauczycieli, koleżanki i kolegów, z którymi potencjalnie będzie kontynuował edukację. Tydzień Próbny jest bezpłatny.

Etap 3.

Podpisanie umowy – po zakończeniu Tygodnia Próbnego. Jeżeli O!MEGA Szkoła spełniła Wasze oczekiwania i zarówno w naszym, Waszym, jak i Waszego dziecka odczuciu jest odpowiednim miejscem na rozpoczęcie lub kontynuowanie przygody z edukacją – przygotujemy umowę. Uczeń ma zagwarantowane miejsce na nowy rok szkolny po podpisaniu umowy oraz wpłacie wpisowego. W przypadku przenoszenia dziecka w trakcie trwającego roku szkolnego – umowę podpisujemy w terminie ustalonym między Szkołą a Rodzicami.

4. Jak wygląda organizacja lekcji w Szkole?

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie od 9:00 do 15:30. W klasie 8 zajęcia niekiedy rozpoczynają się o godzinie 8:15.

5. Czy szkoła przewiduje opiekę poza godzinami trwania zajęć?

Szkoła działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-17:00, więc czas przywiezienia i odebrania dzieci ze szkoły rodzice mogą dostosować do swojego harmonogramu dnia. Przed i po zajęciach obowiązkowych uczniowie mogą skorzystać z zajęć świetlicowych lub zapisać się na fakultety (bezpłatne zajęcia dodatkowe przygotowywane przez nauczycieli).

6. Czy w O!MEGA Szkole są oceny, prace domowe?

W Szkole obowiązuje ocenianie kształtujące, co oznacza, że cyfry zostały zastąpione obszernymi komentarzami. Rodzice zapoznają się z nimi na bieżąco, ponieważ oceny -komentarze wpisywane są do dziennika elektronicznego. Na koniec każdego semestru uczeń otrzymuje ocenę cyfrową, a na koniec roku tradycyjne świadectwo.

W O!MEGA Szkole nie mamy prac domowych. Po szkole uczeń ma się regenerować, uprawiać sport, spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi.

7. Czy w ofercie O!MEGA Szkoły są jakieś zajęcia dodatkowe?

Tak, po lekcjach w O!MEGA Szkole odbywają się tzw. fakultety. Uczniowie wybierają z listy zajęcia te, które odpowiadają ich zainteresowaniom, pasjom czy predyspozycjom. Fakultety prowadzone są przez nauczycieli przedmiotowych, ale nie zawsze pokrywają się z zakresem nauczanego przez nich przedmiotu.

Fakultety mają na celu poszerzenie horyzontów dzieci, pozwalają na „próbowanie” różnych dziedzin i swobodne poszukiwanie obszarów, w których czują się najlepiej.

8. Dlaczego klasy w O!MEGA Szkole mają swoim Mentorów, a nie wychowawców?

Wychowawca to ktoś, kto podczas godziny wychowawczej raz w tygodniu omawia problemy klasy i spotyka się z rodzicami na wywiadówkach. Mentor w O!MEGA Szkole to opiekun i przewodnik grupy, z którym zarówno uczniowie, jak i rodzice, pozostają w stałym kontakcie. Mentor czuwa nad codzienną edukacją uczniów, ściśle współpracuje z psychologiem szkolnym i na bieżąco monitoruje relacje całej grupy. Zawsze towarzyszy grupie na wycieczkach i podczas wyjść, a podczas godzin mentorskich inspiruje do działania, pomaga inicjować i przeprowadzać projekty uczniowskie lub urządza wspólne gotowanie i zachęca do dyskusji na interesujące uczniów tematy. Nasi uczniowie mają kontakt ze swoim mentorem każdego dnia.

9. Ilu uczniów liczy klasa?

Grupy w O!MEGA Szkole liczą maksymalnie 15 osób. Nasz sposób edukacji zakłada dużą uważność nauczyciela w stosunku do wszystkich Uczniów w klasie. Zależy nam na intensywnej interakcji między nauczycielem, a grupą i uczniami między sobą.

10. Jak w O!MEGA Szkole podchodzi się do przebywania dzieci na dworze?

W O!MEGA Szkole uważamy, że nie ma złej pogody, tylko złe ubrania. Dlatego prosimy rodziców, najmłodszych uczniów by w szafkach zawsze znajdowały się kalosze, ciepłe bluzy, nieprzemakalne kurtki i koszulki na zmianę. Starsi uczniowie samodzielnie dbają o ubiór dostosowany do pogody. O!MEGA Szkoła leży w bezpośrednim sąsiedztwie miejskiej oazy spokoju LABA.LAND, w której gościmy bardzo często. Blisko mamy również do Parku Cytadela, na Szeląg i nad Wartę. Każdą przerwę staramy się spędzać w ogrodzie, jeżdżąc na hulajnogach lub pokonując tor przeszkód zbudowany przez uczniów.

11. Czy O!MEGA przyjmuje uczniów ze specyficznymi trudnościami?

Nasza Szkoła nie posiada oddziałów integracyjnych. Sporadycznie przyjmujemy dzieci, które mają trudności rozwojowe, jednak każdorazowo są to dzieci bardzo wysoko funkcjonujące. Jeśli jesteś rodzicem, którego dziecko ma wyzwania, napisz do nas – umówimy Cię na spotkanie z naszym pedagogiem specjalnym, który pracuje w O!MEGA Szkole w charakterze nauczyciela wspierającego.

12. Co się stanie, jeśli będziemy się musieli przeprowadzić lub zdecydujemy się kontynuować naukę w innej szkole podstawowej niż O!MEGA Szkoła?

O!MEGA Szkoła na wszystkich etapach edukacji realizuje polską podstawę programową i przygotowuje do wszystkich potrzebnych egzaminów, dlatego nasi uczniowie mogą kontynuować naukę w każdej wybranej szkole na terenie Polski.

13. Co jest wliczone w czesne?

Czesne pokrywa koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, organizacją obowiązkowych zajęć lekcyjnych, opieką nad dzieckiem w godzinach funkcjonowania szkoły, udziałem dziecka w fakultetach, półkoloniach oraz feriach zimowych, organizowanych przez szkołę.

Rodzice we własnym zakresie organizują:

 • wyprawkę szkolną i podręczniki
 • wyżywienie dziecka (II śniadanie, obiad)
 • bilety, transport na zajęcia poza terenem szkoły

Rodzice Uczniów O!MEGA Szkoły korzystają z systemu zamówień posiłków: kid-eat.pl

14. Co czeka moje dziecko w O!MEGA Szkole?
 • O!MEGA Camp integracyjny w pierwszym tygodniu września
 • Brak dzwonków i zadań domowych
 • Docenianie zamiast oceniania
 • Małe klasy – maksymalnie do 15 osób
 • Niezmienne godziny zajęć przez wszystkie lata nauki – 9:00–15:30
 • 2 języki obce już od pierwszej klasy
 • Autorskie przedmioty: np. study skills
 • Dużo czasu na świeżym powietrzu
 • Rozwijające fakultety, półkolonie i ferie zimowe – w cenie czesnego
 • Wycieczki do muzeów, galerii, teatrów
 • Wyprawa w góry na zakończenie roku szkolnego
 • I wiele więcej!

Podoba Ci się nasz pomysł na edukację?