faq

O!MEGA Szkoła - pytania i odpowiedzi

1. Jaką szkołą jest O!MEGA Szkoła Podstawowa w Poznaniu?

O!MEGA Szkoła Podstawowa jest szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej. Oznacza to, że obowiązują ją wszystkie wymogi, jakie ciążą na placówkach oświatowych. Organem prowadzącym Szkołę jest Fundacja O!MEGA, organizacja pozarządowa ze statusem organizacji pożytku publicznego. Pracujemy w autorski sposób, w pełni realizując polską podstawę programową. Uczniowie na koniec każdego roku otrzymują świadectwa z ocenami z poszczególnych przedmiotów. Szkoła przygotowuje Uczniów do egzaminów wymaganych przez MEN (egzamin ósmoklasisty).

2. Czym O!MEGA Szkoła różni się od systemowej szkoły publicznej?

W największym stopniu podejściem do ucznia i nauczania. Fundamentem Szkoły jest bezpieczeństwo emocjonalne uczniów i prowadzenie edukacji w taki sposób, by dzieci i nastolatkowie czuli frajdę z poszerzenia swoich horyzontów. Rozumiemy potrzeby nowoczesnego, zmieniającego się świata. Wiemy, że edukacja sprzed 100 lat nie przygotuje uczniów do rozwiązywania najbardziej aktualnych i ważnych problemów, takich jak kryzys klimatyczny, rozwarstwienie społeczne, choroby, radzenie sobie ze stresem. Działamy tak, by uczniowie znali języki obce, mieli wysokie poczucie własnej wartości, umieli myśleć krytycznie i stawiać pytania, mieli odwagę eksperymentować, mieli kompetencje niezbędne do współpracy i łącznie potencjałów różnych osób.

U podstaw działania O!MEGA Szkoły leżą:

 • relacje, jako źródło i siła napędową uczenia się
 • bezpieczne emocjonalnie środowisko, wspierające dzieci w odkrywaniu swojego potencjału
 • kameralne klasy (maksymalnie 15 osób) praca skupiona na zasobach, samodzielności i umiejętności współpracy
 • ocenianie kształtujące, zamiast cyfr, które niewiele wnoszą̨
 • autorskie przedmioty, np. trening twórczy
 • stałe godziny zajęć przez wszystkie lata nauki, od 9:00 do 15:30
 • brak dzwonków i zadań́ domowych

W edukacji można inaczej! Sprawdź nas.

3. Jakie są zasady rekrutacji do O!MEGA Szkoły?

Rekrutacja składa się z 3 etapów.

 

Etap 1.

Rozmowa Rodziców z dyrektorką/psycholożką – która ma na celu poznanie Waszych oczekiwań i udzielenia odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Podczas tej rozmowy przybliżymy Wam szczegóły dotyczące funkcjonowania szkoły, naszego pomysłu na edukację i wszystkich ważnych, z naszego i Waszego punktu widzenia, kwestii.

 

Etap 2.

Warsztaty Rekrutacyjne „Nie taka szkoła straszna jak ją malują!”. Spotkania są dedykowane czterem kluczowym obszarom poznawczym dziecka w najmłodszych latach szkolnych: fizycznemu, emocjonalnemu, społecznemu i poznawczemu. Rozwój dziecka w tych czterech obszarach jest kluczowy dla późniejszej edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej, przyrodniczej, plastycznej, technicznej, informatycznej, muzycznej i wychowania fizycznego. Zajęcia trwają w godzinach od 9:00 do 15:30.

Ramowy Plan Warsztatów:

9:00 – Zajęcia mentorskie

9:50 – Szmery litery

10:45 – Omegofeel

11:40 – W-F

12:25 – Przerwa obiadowa

13:00 – Licz się z liczbami

13:55 – Język angielski

14:45 – Zajęcia mentorskie

Podczas wspólnych zabaw i warsztatów z dziećmi, prowadzący spotkanie wskażą mocne strony dziecka oraz obszary do zaopiekowania. Warsztaty są bezpłatne. Obowiązuje kolejność zapisów. Rodzice nie uczestniczą w zajęciach.

Aktualny terminy warsztatów znajdziecie na naszym profilu na facebooku.

 

Etap 3.

Podpisanie Umowy. Jeżeli O!MEGA Szkoła spełniła Wasze oczekiwania i zarówno w naszym, Waszym, jak i Waszego dziecka odczuciu jest odpowiednim miejscem na rozpoczęcie lub kontynuowanie przygody z edukacją – przygotujemy umowę. Uczeń ma zagwarantowane miejsce na nowy rok szkolny po podpisaniu umowy oraz wpłacie wpisowego. W przypadku przenoszenia dziecka w trakcie trwającego roku szkolnego – umowę podpisujemy w terminie ustalonym między Szkołą a Rodzicami.

4. Jak wygląda organizacja lekcji w Szkole?

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie od 9:00 do 15:30. W klasie 8 zajęcia niekiedy rozpoczynają się o godzinie 8:10.

5. Czy szkoła przewiduje opiekę poza godzinami trwania zajęć?

Szkoła działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-17:00, więc czas przywiezienia i odebrania dzieci ze szkoły rodzice mogą dostosować do swojego harmonogramu dnia. Przed i po zajęciach obowiązkowych uczniowie mogą skorzystać z zajęć świetlicowych lub zapisać się na fakultety (bezpłatne zajęcia dodatkowe przygotowywane przez nauczycieli).

6. Czy w O!MEGA Szkole są oceny, prace domowe?

W Szkole obowiązuje ocenianie kształtujące, co oznacza, że cyfry zostały zastąpione obszernymi komentarzami. Rodzice zapoznają się z nimi na bieżąco, ponieważ oceny -komentarze wpisywane są do dziennika elektronicznego. Na koniec każdego semestru uczeń otrzymuje ocenę cyfrową, a na koniec roku tradycyjne świadectwo.

W O!MEGA Szkole nie mamy prac domowych. Po szkole uczeń ma się regenerować, uprawiać sport, spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi. Uczniowie najstarszych klas są natomiast zachęcani do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zajęć. Niektóre obszerniejsze projekty i zadania przygotowują w wolnym czasie – zawsze ustalają z nauczycielem pasujący wszystkim termin, ćwicząc umiejętność negocjacji!

7. Czy w ofercie O!MEGA Szkoły są jakieś zajęcia dodatkowe?

Tak, po lekcjach w O!MEGA Szkole odbywają się tzw. fakultety. Uczniowie wybierają z listy zajęcia te, które odpowiadają ich zainteresowaniom, pasjom czy predyspozycjom. Fakultety prowadzone są przez nauczycieli przedmiotowych, ale nie zawsze pokrywają się z zakresem nauczanego przez nich przedmiotu.

Fakultety mają na celu poszerzenie horyzontów dzieci, pozwalają na „próbowanie” różnych dziedzin i swobodne poszukiwanie obszarów, w których czują się najlepiej.

8. Dlaczego klasy w O!MEGA Szkole mają swoim Mentorów, a nie wychowawców?

Wychowawca to ktoś, kto podczas godziny wychowawczej raz w tygodniu omawia problemy klasy i spotyka się z rodzicami na wywiadówkach. Mentor w O!MEGA Szkole to opiekun i przewodnik grupy, z którym zarówno uczniowie, jak i rodzice, pozostają w stałym kontakcie. Mentor czuwa nad codzienną edukacją uczniów, ściśle współpracuje z psychologiem szkolnym i na bieżąco monitoruje relacje całej grupy. Zawsze towarzyszy grupie na wycieczkach i podczas wyjść, a podczas godzin mentorskich inspiruje do działania, pomaga inicjować i przeprowadzać projekty uczniowskie lub urządza wspólne gotowanie i zachęca do dyskusji na interesujące uczniów tematy. Nasi uczniowie mają kontakt ze swoim mentorem każdego dnia.

9. Ilu uczniów liczy klasa?

Grupy w O!MEGA Szkole liczą maksymalnie 15 osób. Nasz sposób edukacji zakłada dużą uważność nauczyciela w stosunku do wszystkich Uczniów w klasie. Zależy nam na intensywnej interakcji między nauczycielem, a grupą i uczniami między sobą.

10. Jak w O!MEGA Szkole podchodzi się do przebywania dzieci na dworze?

W O!MEGA Szkole uważamy, że nie ma złej pogody, tylko złe ubrania. Dlatego prosimy rodziców, najmłodszych uczniów by w szafkach zawsze znajdowały się kalosze, ciepłe bluzy, nieprzemakalne kurtki i koszulki na zmianę. Starsi uczniowie samodzielnie dbają o ubiór dostosowany do pogody. O!MEGA Szkoła leży w bezpośrednim sąsiedztwie miejskiej oazy spokoju LABA.LAND, w której gościmy bardzo często. Blisko mamy również do Parku Cytadela, na Szeląg i nad Wartę. Każdą przerwę staramy się spędzać w ogrodzie, jeżdżąc na hulajnogach lub pokonując tor przeszkód zbudowany przez uczniów.

11. Czy O!MEGA przyjmuje uczniów ze specyficznymi trudnościami?

Nasza Szkoła nie posiada oddziałów integracyjnych. Sporadycznie przyjmujemy dzieci, które mają trudności rozwojowe, jednak każdorazowo są to dzieci bardzo wysoko funkcjonujące. Jeśli jesteś rodzicem, którego dziecko ma wyzwania, napisz do nas – umówimy Cię na spotkanie z naszym pedagogiem specjalnym, który pracuje w O!MEGA Szkole w charakterze nauczyciela wspierającego.

12. Co się stanie, jeśli będziemy się musieli przeprowadzić lub zdecydujemy się kontynuować naukę w innej szkole podstawowej niż O!MEGA Szkoła?

O!MEGA Szkoła na wszystkich etapach edukacji realizuje polską podstawę programową i przygotowuje do wszystkich potrzebnych egzaminów, dlatego nasi uczniowie mogą kontynuować naukę w każdej wybranej szkole na terenie Polski.

13. Co jest wliczone w czesne?

Czesne pokrywa koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, organizacją obowiązkowych zajęć lekcyjnych, opieką nad dzieckiem w godzinach funkcjonowania szkoły, udziałem dziecka w fakultetach, półkoloniach oraz feriach zimowych, organizowanych przez szkołę.

Rodzice we własnym zakresie organizują:

 • wyprawkę szkolną i podręczniki
 • wyżywienie dziecka (II śniadanie, obiad)
 • bilety, transport na zajęcia poza terenem szkoły

Rodzice Uczniów O!MEGA Szkoły korzystają z systemu zamówień posiłków.
Zamów Posiłek:

14. Co czeka moje dziecko w O!MEGA Szkole?
 • O!MEGA Camp integracyjny w pierwszym tygodniu września
 • Brak dzwonków i zadań domowych
 • Docenianie zamiast oceniania
 • Małe klasy – maksymalnie do 15 osób
 • Niezmienne godziny zajęć przez wszystkie lata nauki – 9:00–15:30
 • 2 języki obce już od pierwszej klasy
 • Autorskie przedmioty: np. „Teraźniejszość”
 • Dużo czasu na świeżym powietrzu
 • Rozwijające fakultety, półkolonie i ferie zimowe – w cenie czesnego
 • Wycieczki do muzeów, galerii, teatrów
 • I wiele więcej!

W edukacji można inaczej! Sprawdź nas.

Podoba Ci się nasz pomysł na edukację?