metoda

Metoda w O!Mega Szkole

W naszym rozumieniu edukacja to proces przemyślany i celowy. Dlatego najwięcej uwagi poświęcamy tworzeniu spójnych, podmiotowych i gwarantujących sukces założeń metodycznych szkoły i liceum.

Jak uczymy?

W O!MEGA Szkole wierzymy, że na każdym etapie edukacji można uczyć tak, by nowe informacje były przekazywanie dzieciom w sposób angażujący i fascynujący. Nasi nauczyciele wiedzą jak zaprosić młodych ludzi do współpracy i „zarazić” ich chęcią do pogłębiania wiedzy w obszarach, które wydają się uczniom najbardziej interesujące.

Od najmłodszych klas angażujemy uczniów w projekty wymagające samodzielności i rozeznania w otaczającym świecie. Rozmawiamy o procesach i relacjach społecznych, zdarzeniach politycznych, zmianach zachodzących lokalnie i globalnie. Angażujemy dzieci w życie szkolnej społeczności, uczymy samodzielności i zachęcamy do jak najczęstszego kontaktu z naturą i chłonięcia świata wszystkimi zmysłami.

Naukę w O!MEGA Szkole usystematyzowaliśmy w sposób, który przynosi uczniom zarówno edukacyjne, jak i rozwojowe korzyści. Stawiamy na:

Interklasowość

uczymy w grupach łączonych (klasy 0-1, 2-3, 4-5, 5-6, 7-8), dzięki temu poziom trudności jest lepiej dostosowany do potrzeb uczniów, a po ukończeniu szkoły dzieci doskonale współpracują nie tylko w strukturze poziomej (rówieśnicy), ale też w strukturze pionowej (osoby w moim wieku, starsze, młodsze)

Holistyczne podejście do materiału szkolnego

interdyscyplinarne zajęcia ułatwiają zapamiętywanie i rozumienie nowych zagadnień, a podział informacji na bloki i tygodnie tematyczne sprzyja naturalnemu systematyzowaniu materiału i znacznie skraca proces przygotowań do egzaminów

Relacje

O!Mega to ''szkoła zasilana relacjami''

Działanie

Doświadczamy, wyjeżdżamy, projektujemy, eksperymentujemy - kształcimy kompetencje niezbędne do życia w świecie ciągłych zmian

Frajda

Wierzymy, że edukacja ma sens tylko jeśli daje radość!

O szczegółach i sposobach realizacji naszej metody w poszczególnych grupach wiekowych
(szkoła podstawowa) przeczytasz w serwisie 
www.edumentors.org

Jak sprawdzamy wiedzę i jak oceniamy?

W O!MEGA Szkole nie mamy niezapowiedzianych kartkówek, wyrywkowego odpytywania i prób przyłapania uczniów na niewiedzy. Zadawanie pytań i weryfikowanie poziomu umiejętności traktujemy jako integralną część uczenia, a nie jako osobny, stresujący element szkolnego życia.

W praktyce nauczyciele wiele razy w ciągu każdych zajęć upewniają się czy każdy uczeń rozumie, jak rozumie, czego potrzebuje. Jeśli chcemy, żeby uczniowie napisali test lub odpowiedzieli ustnie z partii materiału, dbamy o to, by dokładnie omówić z nimi jakie pytania się pojawią (uczeń nie może zgadywać o co nauczyciel zapyta). Jest dla nas bardzo ważne, żeby każdy uczeń spotykał się na sprawdzianach z wyzwaniem adekwatnym do jego możliwości rozwojowych, dlatego inne pytania dostanie uczeń aspirujący na trójkę a inny ktoś, kto traktuje dany przedmiot priorytetowo i chce go umieć na piątkę.

Zależy nam, żeby dzieci trafiały w procesie sprawdzania wiedzy na pytania odpowiadające ich możliwościom, dlatego odchodzimy od modelu, w którym każdy pisze taką samą klasówkę. Małoliczne grupy pozwalają na indywidualne podejście do uczniów.

Oceny

W O!MEGA Szkole od oceniania wolimy docenianie, jednak nie rezygnujemy z ocen, bo uczniowie lubią wiedzieć ile potrafią i jakie robią postępy. Sprawdzanie wiedzy z każdego przedmiotu kończy się oceną numeryczną wpisywaną do dziennika i opisową informacją dla ucznia i jego rodziców na temat obszarów, które opanował w pełni i takich, nad którymi powinien jeszcze popracować. Z każdego przedmiotu sprawdzamy wiedzę pisemnie i ustne, bo szanujemy różne predyspozycje uczniów.

Pomimo systemu oceniania przyjętego w szkole staramy się przekazać uczniom, że oceny to jedno z narzędzi pozwalających na świadome kontrolowanie swojej wiedzy i postępów, a nie coś, na czym należy opierać poczucie własnej wartości i priorytety.

Przygotowania do sprawdzianów i egzaminów państwowych

Zajęcia W O!MEGA Szkole realizowane są zgodnie z polską podstawą programową i siatką godzin właściwą dla danej klasy. W O!MEGA Szkole, tak jak w szkole publicznej, uczniowie są przygotowywani do egzaminów państwowych kończących wszystkie szczeble obowiązkowej edukacji.

Mówili o nas

Podoba Ci się nasz pomysł na edukację?