czesne

Rekrutacja i opłaty

O!MEGA Szkoła działa jako szkoła niepubliczna. U nas rekrutacja trwa cały rok, a zainteresowani szkołą rodzice mogą w każdej chwili umówić się na spotkanie i zapisać dziecko na Tydzień Próbny. Różnice programowe (w sytuacji dołączenia w trakcie trwania semestru) nadrabiane są z uczniem indywidualnie przez nauczycieli przedmiotowych.

Wysokość czesnego

Szkoła podstawowa

Wpisowe: 2000 zł (w chwili podpisywania umowy)

Opłata miesięczna: 1450 zł

Liceum

Wpisowe: 2500 zł (w chwili podpisywania umowy)

Opłata miesięczna w pierwszej klasie: 1500 zł

Opłata miesięczna w drugiej, trzeciej i czwartej klasie: 1800 zł

Dodatkowe opłaty

W cenę czesnego nie są wliczone: koszty wyżywienia (do szkoły posiłki dostarcza firma cateringowa), wyprawka szkolna oraz podręczniki, ceny biletów na zajęcia odbywające się poza terenem szkoły i koszty wycieczek (szacunkowa kwota ustalana jest na początku roku szkolnego i podawana wszystkim rodzicom).

Wpłaty

Wpłaty, zawierające w tytule przelewu imię i nazwisko Ucznia, są płatne na konto Fundacji O!MEGA:
BANK BNP PARIBAS 17 1750 0012 0000 0000 3272 4396

Relacje

W O!MEGA Szkole relacje są siłą napędową i źródłem uczenia się.

Samodzielność

Nie wyręczamy naszych Uczniów, nie chronimy przed popełnianiem błędów, zapewniając im jednocześnie bezpieczne i przyjazne środowisko, niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju.

Działanie

Uczymy przez obserwację zjawisk, szukanie podobieństw, zadajemy pytania, projektujemy, doświadczamy, eksperymentujemy - kształcimy kompetencje niezbędne do życia w świecie ciągłych zmian.

Mówili o nas

Podoba Ci się nasz pomysł na edukację?