czesne

Rekrutacja i opłaty

O!MEGA Szkoła działa jako szkoła niepubliczna. U nas rekrutacja trwa cały rok, a zainteresowani szkołą rodzice mogą w każdej chwili umówić się na spotkanie i zapisać dziecko na Tydzień Próbny (dotyczy rekrutacji uzupełniającej do klas 2-8). Różnice programowe (w sytuacji dołączenia w trakcie trwania semestru) nadrabiane są z uczniem indywidualnie przez nauczycieli przedmiotowych.

Rekrutacja do klasy 1

Kilka razy w roku są organizujemy Warsztaty Rekrutacyjne „Nie taka szkoła straszna jak ją malują!”. Spotkania są dedykowane czterem kluczowym obszarom poznawczym dziecka w najmłodszych latach szkolnych: fizycznemu, emocjonalnemu, społecznemu i poznawczemu. Rozwój dziecka w tych czterech obszarach jest kluczowy dla późniejszej edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej, przyrodniczej, plastycznej, technicznej, informatycznej, muzycznej i wychowania fizycznego.

 

Ramowy Plan Warsztatów

9:00 – Zajęcia mentorskie

9:50 – Szmery litery

10:45 – Omegofeel

11:40 – W-F

12:25 – Przerwa obiadowa

13:00 – Licz się z liczbami

13:55 – Język angielski

14:45 – Zajęcia mentorskie

Podczas wspólnych zabaw i warsztatów z dziećmi, prowadzący spotkanie wskażą mocne strony dziecka oraz obszary do zaopiekowania. Warsztaty są bezpłatne. Obowiązuje kolejność zapisów. Rodzice nie uczestniczą w zajęciach.

 

Aktualny terminy warsztatów znajdziecie na naszym profilu na facebooku.

Wysokość czesnego

Szkoła podstawowa

Wpisowe: 2000 zł (w chwili podpisywania umowy)

Opłata miesięczna: 1650 zł

Liceum

Wpisowe: 2500 zł (w chwili podpisywania umowy)

Opłata miesięczna w pierwszej klasie: 1750 zł

Opłata miesięczna w drugiej, trzeciej i czwartej klasie: 2050 zł

Dodatkowe opłaty

W cenę czesnego nie są wliczone: koszty wyżywienia (do szkoły posiłki dostarcza firma cateringowa), wyprawka szkolna oraz podręczniki, ceny biletów na zajęcia odbywające się poza terenem szkoły i koszty wycieczek (szacunkowa kwota ustalana jest na początku roku szkolnego i podawana wszystkim rodzicom).

Wpłaty

Wpłaty, zawierające w tytule przelewu imię i nazwisko Ucznia, są płatne na konto Fundacji O!MEGA:

BANK BNP PARIBAS 17 1750 0012 0000 0000 3272 4396

Relacje

W O!MEGA Szkole relacje są siłą napędową i źródłem uczenia się.

Samodzielność

Nie wyręczamy naszych Uczniów, nie chronimy przed popełnianiem błędów, zapewniając im jednocześnie bezpieczne i przyjazne środowisko, niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju.

Działanie

Uczymy przez obserwację zjawisk, szukanie podobieństw, zadajemy pytania, projektujemy, doświadczamy, eksperymentujemy - kształcimy kompetencje niezbędne do życia w świecie ciągłych zmian.

Mówili o nas

Podoba Ci się nasz pomysł na edukację?