O!MEGA Kadra

Dzieci to doskonali naśladowcy. Dlatego w O!MEGA Szkole dajemy im najlepszy możliwy przykład! O!MEGA Mentorzy i Nauczyciele to przewodnicy, którzy w bezpiecznym emocjonalnie środowisku pokazują dzieciom jak zdobywać, demonstrować i artykułować wiedzę i umiejętności. O!MEGA Kadra zdecydowanie lubi to, co robi i nie zamieniłyby swojej pracy na żadną inną. Każdy z nas wnosi do szkoły swoją odmienną cząstkę tworząc mieszankę, która pozwala dzieciom na poznanie różnorodności dorosłych.

Natalia Uchman

Dyrektor Szkoły i Liceum

Natalia czuwa nad tworzeniem kultury organizacyjnej w O!MEGA Szkole, wdrażaniem i optymalizowaniem procesów i odpowiada za formalno-organizacyjne aspekty życia szkoły.

Jest managerem z praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu projektami z różnych obszarów biznesu. Od 8 lat przeprowadza procesy projektowania produktów i usług, wykorzystując metodologię Design Thinking, SIT i Process Iceberg do tworzenia konceptu i prototypu, a następnie projektowania kolejnych etapów rozwoju produktu/usługi, aż po wdrożenie. Umiejętnie nadzoruje poszczególne fazy projektu, skupiając się nad poprawą efektywności zachodzących procesów. Od 13 lat przejmuje odpowiedzialność za całokształt powierzonych prac i potrafi opracować różne scenariusze i ścieżki działań. Myśl strategicznie. Posiada 8-letnie doświadczenie w branży usługowej (B2C, B2B). W latach 2018 – 2020 roku wykładowca w obszarze wdrażania innowacji.

IzaBio (2)

Sekretarz szkoły

Jej motto życiowe to “Każdy dzień jest raz w życiu” i tego konsekwentnie się trzyma.

Dużą pasją Izy jest gotowanie i robienie przetworów. Lubi kuchnię staropolską opartą na tradycji, lecz chętnie próbuj też nowych smaków. Czas podróży wakacyjnych to również czas na kulinarne doświadczenia, które chętnie zbiera. Jej pasją są góry, ale chętnie spaceruj też plażą razem z psami. Zawsze na pierwszym miejscu stawia rodzinę i bliskich. Absolwentka Politechniki we Wrocławiu, która do O!Megi dołączyła w 2020 roku zmieniając swój dotychczasowy zwód i kierunek w życiu. Zawsze troszcząca się o wszystkich z dużą atencją na potrzeby innych. Iza jest sekretarzem szkoły i jest zawsze gotowa do pomocy. Stara się znaleźć rozwiązanie w każdej nawet najtrudniejszej sytuacji i można się z wszystkim do niej zwrócić. Zawsze uśmiechnięta i wspierająca. Planowanie i organizacja to jej mocne strony a duża intuicja i doświadczenie sprawia, że z Izą życie staje się łatwiejsze.

Anna Lubarska

Nauczyciel języka angielskiego

Ukończyła filologię szwedzką i skandynawistykę na Wydziale Neofilologii UAM.

Od lat zaciekawiona edukacją alternatywną oraz pracą z młodzieżą w duchu porozumienia bez przemocy. Podczas studiów odbyła stosowną praktykę pedagogiczną i uzyskała kwalifikacje nauczyciela. Następnie została magistrą filologii na Wydziale Neofilologii UAM ze specjalnością skandynawistyka. Podczas rocznej wymiany studenckiej na Uniwersytecie w Sztokholmie została stypendystką Swedish Women’s Educational Association oraz zgłębiała tajniki przekładu tekstów literackich i użytkowych. Ukończyła roczny kurs tłumaczeń literackich organizowany przez Ambasadę Szwecji w Warszawie oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Absolwentka studiów podyplomowych w elitarnej Szkole Tłumaczy i Języków Obcych UAM (specjalność: tłumaczenia pisemne). Tłumaczka przysięgła języka angielskiego.

Marzy jej się, żeby każdy jej uczeń osiągnął taki sukces, jakiego pragnie. Chociaż cieszą ją dobre wyniki egzaminów, bardziej ceni, kiedy młodzież zaczyna lubić języki obce i posługiwać się nimi.

Magdalena Kubiak

Psycholożka, mentorka klasy 2 LO, liderka pionu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, liderka mentorów

Magda jest psychologiem, który doskonale rozumie, że wspieranie polega na tym, żeby człowiek odzyskał wiarę w swoje kompetencje i działał w kierunku coraz większej samodzielności. Dlatego nie udziela porad, nie wyręcza, nie mówi uczniom, jak mają żyć, czy załatwiać swoje sprawy. W zamian proponuje mądre pytania, analizę opcji, przyglądanie się konsekwencjom, towarzyszenie w próbach i eksperymentach. Profesjonalnie szkoli się w kierunku psychoterapii systemowej, ma duże doświadczenie zawodowe, bo wiele rzeczy ją interesuje. O ludziach najwięcej uczy się w podróży, a do tych ma wiele okazji, bo od 16 lat tańczy w zespole folklorystycznym.

Brała udział w konkursach i festiwalach m.in. w Brazylii, Korei, Malezji, Nepalu, Japonii, Nowej Zelandii. Jak już zdarzy się, że ma wolną chwilę, to czyta Mroza i Chmielarza albo spotyka się z przyjaciółmi.

242165595_4343047715815930_6193606237066444003_n

Aleksandra Jarecka

Nauczycielka Licz się z liczbami, mentorka klasy 1

Studentka 5 roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 6 lat związana jest z pracą z dziećmi. Jednak jej zainteresowania edukacją alternatywną doprowadziły ją do O!Mega Szkoły. Zamiłowanie do matematyki sprawiło, że została nauczycielką Licz się z liczbami w pionie 1-3. Na lekcjach stawia na praktyczne zastosowanie. Jako mentorka dba o pozytywną komunikację ze swoimi uczniami. Chce tworzyć pozytywną i zaufaną relację z każdym uczniem, co uważa za klucz dla skutecznego nauczania i wsparcia rozwoju. 

 

Kamila Bazyly

Nauczycielka Szmer liter, mentorka klasy 3 SP

Z wykształcenia politolog, z zamiłowania aktywistka i działaczka społeczna. Angażuje się w projekty społeczne, których głównym celem jest pomoc ubogim i potrzebującym wsparcia. Od kilku lat prowadzi zajęcia z dziećmi romskimi w ramach Szkoły Pokoju Sant’Egidio, pomagając im w radzeniu sobie w szkole, propagując model edukacyjny otwarty na innych, stojący po stronie najbardziej pokrzywdzonych, zdolny pokonać bariery i dyskryminację.

Współorganizatorka ogólnopolskich projektów edukacyjno-muzycznych „Nie boję się muzyki”, upowszechniających wśród dzieci i młodzieży zagadnienia dotyczące muzyki klasycznej.

Marzenia o dzieleniu się swoją wiedzą sprawiły, że biura koncertowe zamieniła na szkolną salę. Cały czas się kształci; obecnie studiuje na UAM w Poznaniu, na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Jest propagatorką Porozumienia Bez Przemocy. Wierzy w moc i siłę języka.

Marta Nawrocka

Nauczycielka KEKSu, Omegofeelu, Kliki Botaniki, mentorka klasy 2 SP

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pedagożka z wykształcenia, nauczycielka z zamiłowania i pasji do tego, by przez kontakt z dziećmi każdego dnia zmieniać świat po kawałku. Od zawsze w przekonaniu, że można inaczej i w działaniu, by to „inaczej” wdrażać w życie. Realizowane podczas studiów specjalności opiekuńczo-wychowawcza oraz poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna, a także własne samokształcenie i zainteresowanie neuronauką wzbogaciły podejście Marty do edukacji wczesnoszkolnej. Po doświadczeniach w szkole tradycyjnej dołączyła do Szkoły O!Mega, w której kolejny już rok pełni rolę mentorki w klasach 1-3, prowadzącej zajęcia sztuki dla klas 1-3, a także autorskie zajęcia omegofeel (zajęcia poruszające tematy z zakresu rozwoju społeczno-emocjonalnego, ćwiczące komunikację, współpracę, budujące (samo)świadomą postawę, zawierające elementy treningu uważności, medytacji czy jogi) oraz KEKS (Kompetencje Emocjonalno-Komunikacyjno-Społeczne) w klasie 4. W pracy z dziećmi dba o relacje i komunikację, pomaga odkrywać siebie i swoje zasoby, stawia na samodzielność dzieci, pozwalając im doświadczać własnej sprawczości. 

 

Anna Górna

Wicedyrektor szkoły podstawowej, terapeutka pedagogiczna, nauczycielka wczesnoszkolna

Absolwentka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: Pedagogika. Specjalność Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna – nauczycielskie dwuprzedmiotowe, licencjackie i magisterskie. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej w Szamotułach, I stopnia – skrzypce i gitara. Prace rozpoczęła w przedszkolu państwowym, w którym była nauczycielką, terapeutką. Prowadziła zajęcia rewalidacyjne, kompensacyjne, terapię pedagogiczną, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W O!MEGA Szkole czwarty rok jest nauczycielką wczesnoszkolną, pracowała z każdą grupą wiekową, była mentorką klas 0, 1, 2 oraz 3. Zdecydowanie mocną stroną Ani jest dydaktyka, rozwijanie kompetencji językowych dzieci, wczesna nauka czytania i pisania, diagnozowanie specyficznych trudności w uczeniu się, Jako terapeutka pedagogiczna od tego roku współtworzy zajęcia „Think Active”, które wspierają dzieci zdolne jak i dzieci ze specyficznym trudnościami szkolnymi. W tym roku szkolnym pełni funkcję Lidera pionu 1-3.

Weronika Gądek

Nauczycielka wychowania fizycznego

Były (na nasze szczęście!) pracownik jednego z największych banków w Polsce. Absolwentka AWFu, która przez wiele lat trenowała piłkę nożną. W O!MEGA Szkole duży nacisk kładzie na sporty zespołowe, które jej zdaniem najlepiej rozwijają zdrowego ducha rywalizacji, kooperację w grupie i umiejętność odnalezienia i wzmacniania swoich mocnych stron.

Werka to dusza towarzystwa, bez której już nie wyobrażamy sobie codziennego, pracowego roz-ruchu.

Marcin Piątyszek

Nauczyciel języka polskiego, historii, HiTu

Animator kultury, polonista, nauczyciel etyki i historii, tutor, producent muzyczny. Na co dzień pracuje w szkole oraz prowadzi poznański LOKAL – miejsce spotkań. Od 2005 roku animator rozmaitych przedsięwzięć kulturalnych w Poznaniu. Stworzył m.in. oprawę dźwiękową do czterech edycji festiwalu Animator, jest twórcą takich projektów muzycznych jak Wieniawski Remixed czy Elektroika. Od 2012 roku swoje działania związane z edukacją kulturalną zaczął kierować do dzieci i młodzieży. Współpracował z Festiwalem Malta oraz Sztuka Szuka Malucha. W O!MEGA Szkole dba o to, by rozmaite zjawiska społeczne, polityczne, ekonomiczne i historyczne uczniowie umieli zobaczyć w szerokim kontekście.

Marcin pracuje problemowo, a nie chronologicznie, bo mocno wierzy, że wychowanie do myślenia jest ważniejsze od wychowania do „recytowania z pamięci”.

Agnieszka Stefanowska

Nauczycielka języka polskiego, mentorka klasy 3 LO

Agnieszka Stefanowska ukończyła studia magisterskie na kierunku Filologia Polska UAM w Poznaniu na specjalności nauczycielskiej w zakresie metodyki nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i średniej.

Lata przepracowane w szkołach publicznych zaowocowały ogromem doświadczeń i refleksji dotyczących metod uczenia literatury i języka, a także określeniem priorytetów w tej dziedzinie. Jako konsultantka oświatowa promowała nowoczesne techniki uczenia się, bazujące na współczesnej wiedzy o możliwościach ludzkiego mózgu. Praca w O!Mega Szkole Podstawowej i Liceum pozwala jej wykorzystywać umiejętność budowania relacji jako podstawę pracy dydaktycznej.

Jej pasją jest film, wprowadza więc ten kontekst kulturowy do swoich zajęć najczęściej jak to możliwe. Od kilku lat uczestniczy z młodzieżą w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

Marta Witkowska

Nauczycielka matematyki

Matematyczka, dzięki której nasi uczniowie naprawdę umieją i lubią ćwiczyć swój intelekt. Marta to doskonały dydaktyk matematyki, który trafia do serc pierwszoklasistów w szkole podstawowej i jednocześnie imponuje licealistom w klasie Science. Poza szkołą spotkacie ją występującą w chórze gospel, ale to właśnie w szkole chcemy widzieć ją jak najczęściej.

Zapytajcie ją kiedyś, na czym polega system świateł albo banknotów w motywowaniu uczniów – przekonacie się, że można bez prymitywnych, behawioralnych technik oraz bez ocen przekonać dzieci do matematyki.

Klaudia Janczarczyk

Nauczycielka geografii, przyrody, mentorka klasy 6-7 SP

Klaudia to doświadczona nauczycielka przyrody i geografii, związana z O!MEGĄ od 2018 roku. Geografia to dla niej nie tylko mapa i praca w sali, ale przede wszystkim poznawanie świata i pokazywanie go uczniom, aby poszerzać ich horyzonty.Jest współposiadaczką pasieki, a w niej kilku milionów pszczół. Razem z mężem prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży przybliżając tajniki życia pszczół i pracy w pasiece. Miłośniczka podróży na własną rękę. Jej życiowe motto “Podróże to jedyna rzecz, na którą wydajemy pieniądze, a stajemy się bogatsi”. Zwolenniczka dobrego smaku, rozwoju osobistego i muzyki. Posiada własną pasiekę, dlatego raczy nas wspaniałymi miodami. Gra na skrzypcach.

Weronika Andrzejewska

Fizyka

Doktor nauk fizycznych, absolwentka studiów doktoranckich na kierunku fizyka, studiów magisterskich na kierunku biofizyka nano-bio-medyczna oraz studiów licencjackich na kierunku biofizyka molekularna Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponad to absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Kurpińskiego o specjalności fortepian oraz II st. im. Fryderyka Chopina w Poznaniu o specjalności fagot. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY w Hamburgu, Helmholtz Zentrum w Berlinie (HZB), Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. 
 

Obecnie jest pracownikiem naukowym Centrum NanoBioMedycznego UAM w Poznaniu, nauczycielką fizyki w O!Mega Szkole, a ponad to naukowcem w firmie SmartBee Club. Jest autorką kanału edukacyjnego #Biofizyczka na Facebooku i Instagramie oraz współpomysłodawczynią i współtwórczynią edukacyjnych gier planszowych w Wydawnictwie Science Boards. Wszystkie swoje pomysły edukacyjne wykorzystuje w najróżniejszy sposób w szkole, tak, aby zaciekawić dzieci i młodzież naukami ścisłymi. Zajmuje się organizacją pokazów, warsztatów, czy innych aktywności dla uczniów całej szkoły. Mobilizuje młodzież do udziału w konkursach i projektach edukacyjnych i społecznych. Jest ponad to autorką rysunkowego zeszytu ćwiczeń do fizyki dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej, z którego korzysta na swoich lekcjach. 

Monika Aleksander-Pawlak

Nauczycielka matematyki, chemii, mentorka klasy 1 LO, liderka pionu 4-8 i LO

Chemiczka i pasjonatka nauk przyrodniczych. Wyznaje zasadę, że eksperyment jest najistotniejszym elementem procesu poznawczego. Najbardziej zawiłe kwestie wyjaśnia w prosty sposób, kładąc nacisk na praktyczny aspekt nauk ścisłych. Ma na swoim koncie współpracę z wieloma uniwersytetami dziecięcymi, zdarzyło jej się też wykładać na uniwersytecie trzeciego wieku, gdzie znana była jako „pani od wybuchów” i „pani probówka”. Prywatnie interesuje się fizjologią roślin i literaturą dziecięcą.

Carlos Perdomo

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Meksykanin, który w Polsce nie lubi tylko jednego, a mianowicie: zimy. Wulkan energii, który z każdym znajdzie wspólny język. Całkiem dobrze radzi sobie z polskim, ale na lekcjach zachęca uczniów do posługiwania się hiszpańskim. Wielki fan futbolu i swojej rodziny, z którą spędza co najmniej miesiąc każdego roku.

Karolina Korycka

Nauczycielka języka angielskiego, mentorka klasy 5

Pasją Karoliny jest przebywanie z dziećmi i nie wyobraża sobie robienia w życiu czegokolwiek innego. O tym, że będzie nauczycielką wiedziała już w wieku 10 lat. Z każdym kolejnym rokiem realizowała swój plan. W wieku 18 lat (czyli dokładnie wtedy, gdy prawo jej na to pozwoliło) zaczęła jeździć na obozy harcerskie w roli opiekunki/instruktorki i to była jej pierwsza przygoda w pracy z grupą. Później zaczęła odwiedziny w domu dziecka – bawiła się z dzieciakami, dawała się czesać, rozmawiała. Jeszcze na studiach filologicznych rozpoczęła pracę w szkołach językowych.

Zwolenniczka pozytywnej dyscypliny, mówienia w taki sposób, aby dzieci chciały słuchać oraz słuchania tak, aby chciały mówić. Lubi muzykę, gra na gitarze, a od niedawna również na ukulele (które dzieciaki już miały szansę poznać na zajęciach).

Hubert Karmiński

Nauczyciel muzyki oraz rytmiki

bsolwent Duńskiego Instytutu Muzyki Elektronicznej, gdzie uzyskał tytuł B.M. na Royal Academy of Music Aarhus w klasie Nielsa Rønsholdt’a. Część swojej edukacji pobierał również w Akademii Muzycznej w Poznaniu pod kierunkiem Rafała Zapały. Posiada bogate doświadczenie jako realizator dźwięku w teatrze, w tym prawie trzyletnią współpracę z Teatrem Muzycznym w Poznaniu. Zdobył tytuł technika realizacji dźwięku i nagrań studyjnych, kończąc wrocławską Szkołę Muzyki Nowoczesnej. W 2021 roku został laureatem stypendium artystycznego Miasta Poznania. Uczestniczył w seminariach i warsztatach prowadzonych m.in. przez Julianę Hodkinson, Natashę Barrett, Hannę Hartman, Macieja Obarę.

Aktywny w środowisku kulturalno-oświatowym, jest Kołorkingiem Muzycznym oraz twórcą inicjatywy KOimpro!. Współzałożyciel projektów takich jak net-label Wielu Nagrania; festiwale Hiatus, µHiatus, Muzyczne Komplety. Był stypendystą MKiDN w kategorii muzyka z projektem baŚNIE na nowo (2020). Produkował festiwale takie jak OFF Opera oraz Malta Festival.

Dominika Pera

Nauczycielka plastyki oraz techniki w O!mega Szkole

Urodzona nad morzem, wychowana w gdyńskim lesie. Absolwentka grafiki warsztatowej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Ilustratorka, fanka wyobraźni i absurdalnych myśli. Zaangażowana w inicjatywy społeczno-artystyczne, zwłaszcza w te mówiące o aktywnym uczestnictwie dzieci w życiu społecznym. Współtworzyła inicjatywę Dzielnico, która wraz z dziećmi i młodzieżą z poznańskich Jeżyc ożywiała dawny Kiosk organizując wydarzenia dla społeczności lokalnej. Corocznie wymyśla program artystyczno-społeczny Wolno Dzieciom, dla Malta Festival, a od kilku lat wspiera działania Stowarzyszenia Lepszy Świat. Prowadzi warsztaty artystyczne m.in. we współpracy z CK Zamek, Teatrem Polskim, Galerią Arsenał czy Centrum Sztuki Dziecka.

Wbrew pozorom uwielbia również czas wolny, kiedy czerpie nową energię wśród ludzi, gotując lub leniuchując w lesie lub nad morzem.

Jakub Duras

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

Student psychologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.  

Z O!MEGA Szkołą związany od lutego 2023 roku jako nauczyciel wspomagający. To tutaj, pod okiem doświadczonej kadry wspiera uczniów i uczennice z różnymi wyzwaniami rozwojowymi i edukacyjnymi, tworząc przyjazny klimat i bezpieczną przestrzeń na budowanie relacji i komunikacje.  

Jako osoba wspierająca uczniów i uczennice bardzo lubi swobodę w działaniu i podążanie za bieżącymi potrzebami, wspomagając się przy tym kreatywnością uczniów i uczennic, kartami pracy, ciekawością, wiedzą i planszówkami (sic!).  

Wspiera obecnością, zrozumieniem i wskazówkami, dokładając przy tym wszelkich starań współtworząc środowisko sprzyjające pomyślnemu rozwojowi (w wielu aspektach).  

 

Klaudia Kaleta

Nauczycielka matematyki

Klaudia to  absolwentka Politechniki – jednak po studiach postanowiła zmienić swoją ścieżkę zawodową i kontynuować przygodę z nauczaniem zapoczątkowaną na studiach. Matematyki uczy już od kilku lat, a od ponad roku jest nauczycielką w szkole podstawowej O!Mega, która próbuje odczarować uczniom ten przedmiot i pokazać, że matematyka jest naprawdę fajna – ale dopiero od momentu, kiedy zaczyna się ją rozumieć . Głównie pracuje na autorskich materiałach- w związku z czym często na lekcjach wychodzimy poza ramy „podręcznika”.  

Bardzo lubi także przeprowadzanie mniej typowych lekcji – dzielenie na cukierkach, ułamki na pizzy czy rysowanie po chodniku w ramach nauki geometrii – takie aktywności proponuje w ramach swoich zajęć. 

W wolnych chwilach lubi układać puzzle, słuchać podcastów i chodzić na spacery (również po górach!) 

Marcin Klempka

Nauczyciel fizyki

Magister inżynier, absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Fizyka Techniczna na specjalności Optyka i Elektronika Kwantowa. Posiada już doświadczenie naukowe, w tym udział w kilku międzynarodowych konferencjach. Obecnie rozwija swoje fizyczne pasje, kontynuując edukację w Szkole Doktorskiej.  

Pierwsze doświadczenia dydaktyczne nabył w trakcie studiów, zaczynając jako korepetytor matematyki i fizyki dla liceum. Pozwoliło to na rozwój umiejętności dydaktycznych i nawiązanie współpracy z O!MEGĄ Szkołą w Poznaniu.  Naukowy zapał pcha go do przemycania spojrzenia bardziej specjalistycznego na fizykę, przy jednoczesnym trenowaniu logicznego myślenia i otwartości na różne perspektywy.  

W wolnym czasie wielki fan sportów zespołowych, w szczególności koszykówki i jej historii. 

 

Bartosz Woźniak

Nauczyciel wychowania fizycznego

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Wychowanie Fizyczne Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Nauczyciel wychowania fizycznego i trener II klasy pływania.

Koordynator i trener pływania dla ponad 15 szkół poznańskich, instruktor skoków do wody oraz instruktor snowboardu. Prowadzi też gimnastykę i zajęcia ruchowe dla poznańskich przedszkoli.

Po studiach otworzył własną działalność gospodarczą, którą do dziś prowadzi i jest związana z szeroko pojętymi zajęciami sportowymi.

Od ponad roku związany O!mega szkołą, prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego w klasach1-3 .

Jego zainteresowania to różne dyscypliny sportowe np. narty wodne, wakeboard, wakeskate, skateboarding , snowboard oraz wiele innych.

Pozostali nauczyciele:

 

Anna Kuczyńska – Nauczycielka wspomagająca, pedagożka specjalna.

Sara Piotrowska – Nauczycielka biologii.

Jowita Kot – Nauczycielka plastyki, techniki, Sztuka Cię szuka.

Ewa Ilczyna-Przepiórkowska – Nauczycielka języka niemieckiego LO.

Daria Motała – Nauczycielka podstaw przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania.

Podoba Ci się pomysł na edukację?