Najczęściej zadawane pytania

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o szkole O!Mega, ale boicie się zapytać

Edukacja

Szkoła demokratyczna to bardzo szerokie podejście, realizowane w wielu scenariuszach. Wolelibyśmy mówić o tym, czym różni się szkoła O!Mega od szkoły tradycyjnej. Jest kilka podstawowych różnic: - twoje dziecko będzie zapisane do normalnej szkoły i uzyska zgodę na "edukację domową"; z tej szkoły uzyska też świadectwo - w naszej szkole będzie się uczyć bez egzaminów i ocen, pokonując kolejne etapy edukacji w sposób dostosowany do swoich możliwości i zainteresowań - będzie się samoorganizować wraz z resztą dzieci, uczestnicząc w zebraniach szkolnych, planując wspólne zajęcia i aktywności, ustanawiając wspólne zasady - będzie zdawać raz w roku egzaminy klasyfikacyjne Nie będzie przynosić do domu dzienniczka z uwagami, nie dostanie dwójki za brak zadania (bo zasadniczo nie dostaje zadań do domu, skoro siedzi w szkole 8 godzin), pewnie nawet nie będzie chciało wracać do domu (zwłaszcza jak jest cieplej na dworze).
Każdy uczeń szkoły demokratycznej ma obowiązek zdać raz w roku egzaminy klasyfikacyjne z każdego przedmiotu przewidzianego podstawą programową dla jego poziomu nauczania. W klasach 1+3 jest to jeden egzamin pisemno/ustny z całości.
Nasi nauczyciele to otwarte osoby, profesjonaliści-entuzjaści edukacji demokratycznej. Standardem naszej szkoły jest jeden nauczyciel na ok. +- 6 uczniów. Dbamy o to, aby nauczyciele pracowali w tematach, które ich interesują i w których się spełniają. Kryterium doboru nauczyciela jest to, czy dobrze czuje się z dziećmi, czy do nich trafia ze swoją ofertą raczej niż kwesta posiadania wykształcenia kierunkowego. Więcej informacji o nauczycielach znajdziesz w zakładce "O nas"
Grupa Inicjatywna zawiązała się w roku 2012 a szkoła rozpoczęła działalność w roku 2013 w lokalizacji przy Alejach Wielkopolskich. W latach 2014-2016 Trampolina działała przy ulicy Za Cytadelą 8. Latem 2016 roku szkoła przeniosła się na ulicę Przełajową 5, gdzie zbudowaliśmy własny budynek. Jeśli chodzi o edukację to właśnie kończymy czwarty rok szkolny.
Tak, mamy już absolwentów gimnazjum (którzy są teraz w liceum) oraz w tym roku będą kolejni absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej.
Szkoła oferuje następujące poziomy edukacyjne: - przedszkole - Szkoła podstawowa - edukacja wczesnoszkolna (klasy 1-3) - Szkoła podstawowa, klasy 4-6 - gimnazjum - liceum
Tak, nauka w szkole O!Mega (wcześniej Trampolina) kończy się państwowym świadectwem ukończenia klasy/szkoły. Z takim świadectwem można wybrać dowolną szkołę na zasadach ogólnie obowiązujących.
W dowolnym momencie. Wystarczy opinia psychologa i podpisanie umowy.
Tak, szkoła jest standardowo otwarta w okresie wakacyjnym. W okresie wakacji letnich stawiamy jednak bardziej na integracje i zabawę, tak że każdy może spokojnie pojechać na swoje rodzinne wakacje i nie będzie miał z tego powodu zaległości.
Okresy ferii/wakacji są zwykle konsultowane z rodzicami. Nie musimy mieć ferii wtedy, kiedy ma je cały Poznań, ale możemy je dostosowywać do pomysłów naszej społeczności.
W chwili obecnej mamy ponad 30 uczniów w szkole, w różnym wieku.
Tak. Sześciolatki sobie świetnie radzą w naszej społeczności, a dzięki przebywaniu w grupie dzieci w różnym wieku, o wiele chętniej się uczą od swoich starszych kolegów i koleżanek
Tak, od września 2016 roku w naszej nowej siedzibie prowadzimy własne przedszkole.
W ogólności nie jesteśmy zwolennikami sprawdzania wiedzy testami. O wiele łatwiej ustalić poziom wiedzy ucznia w codziennej, bezpośredniej pracy. Oczywiście, jeśli uczniowie są zainteresowani rozwiązywaniem testów, dajemy im tą możliwość i wsparcie.
Planujemy przyjęcie nie więcej niż 30 dzieci w różnych grupach wiekowych. Oznacza to około 6-8 miejsc dla maluchów i około 5 miejsc w każdej z pozostałych grup wiekowych.
W szkole mamy mnóstwo zajęć na świeżym powietrzu, a zorganizowane zajęcia są realizowane w wybrane dni tygodnia w grupach zainteresowań. Nasze dzieci m.in. uczęszczają na (nieobowiązkowo): ściankę wspinaczkową, basen, który mamy kilkadziesiąt metrów od budynku szkoły (nauka pływania), balet.
W naszej szkole nie ma lekcji religii. Pozostawiamy te sprawy kościołom. Religia jest prywatną sprawą dzieci i rodziców. Jeśli chodzi o sprawy etyki/filozofii, to mamy to w szkole na co dzień. Nie w postaci formułek, ale w formie zastanawiania się nad postawami ludzkimi, problemami dzisiejszego świata, rzeczami które dzieją się obok nas.
Tak, w naszej szkole spotkasz dzieci/nauczycieli/rodziców z różnych kontynentów, o różnym kolorze skóry, mówiących w różnych językach. Nie przeszkadza to im budować zgranej paczki, a różnorodność tylko je wzbogaca.
Podstawowym językiem obcym jest angielski, większość starszych uczniów swobodnie się nim posługuje. Jako drugi język występuje hiszpański, francuski, włoski, niemiecki, chiński, rosyjski, ukraiński, w zależności od wyboru ucznia.
W czasie roku szkolnego w godzinach 8-17, w czasie wakacji 8-16, w zależności od potrzeb dzieci i rodziców
Każdy uczeń naszej szkoły realizuje indywidualny tok nauczania 😉
Pracujemy nad tym, aby było to możliwe.
Oznacza to, że realizujemy idee szkoły demokratycznej w formie edukacji dziennej. Nie jest konieczne przepisywanie dzieci do edukacji domowej, będziemy wydawać świadectwa naszej szkoły, nie będą konieczne coroczne egzaminy klasyfikacyjne.

Opłaty za szkołę

Czesne za szkołę wynosi 1000 zł. W uzasadnionych przypadkach, decyzją zarządu, część czesnego może być zamieniona na inne świadczenia na rzecz szkoły (np. wsparcie kadry, logistyki).
Szkołę można wspomagać na wiele sposobów: 1. Zrobić coś samemu (np. przygotować jakieś zajęcia związane ze swoją pracą, zainteresowaniami) - chcemy aby dzieci miały kontakt z rzeczywistością dookoła 2. Zaopatrywać szkołę w środki "zużywalne" - środki do mycia, papier, toner, pisaki, artykuły plastyczne, w zależności od możliwości 3. Zaopiekować się ogrodem lub budynkiem (sprzątanie, drobne naprawy). Jesteśmy społecznością (ale nie sektą 😉 i każdy z nas stara się jak może wspomóc szkołę.

Zapisy

Podstawowym wymogiem formalnym który musi być spełniony, jest opinia psychologa dopuszczająca dziecko do nauki w trybie edukacji domowej. Tą opinię należy uzyskać w lokalnej poradni psychologicznej. Przed decyzją o wyborze szkoły, szkoła O!Mega zaprasza każdego zainteresowanego rodzica na rozmowę rekrutacyjną a każde dziecko na nieodpłatny tydzień próbny (czyli pięć dni niczym nieograniczonego uczestnictwa w życiu O!Megi) Jeśli dziecku spodobało się w szkole, a rodzice gotowi są uwierzyć w słuszność swojej decyzji 😉 zapraszamy do podpisania umowy. (Zwykle najtrudniejsza jest decyzja rodziców, dzieci nie mają z decyzją problemu).
Jeśli są wolne miejsca, dzieci przyjmujemy przez cały rok. Nie ma żadnych prawnych przeciwwskazań.

Wolontariusze

Na wolontariat zapraszamy pasjonatów, studentów i nauczycieli. Do odbycia u nas 20 godzin wolontariatu zobligowany jest także każdy rekrutowany przed nas nauczyciel przed podjęciem przez nas decyzji o współpracy. Cały wolontariat odbywa się pod stałą i serdeczną opieką jednego z pracowników. Wystawiamy zaświadczenia o odbyciu wolontariatu. Zapraszamy!
Zgłoszenia wolontariuszy przyjmuje proszę wysyłać na adres ogólny podany w zakładce "kontakt" (http://omegaszkola.edu.pl/kontakt/)
Tak, wyróżniający się wolontariusze mogą liczyć na późniejsze zatrudnienie. Oferujemy dla nich staże absolwenckie, praktyki absolwenckie lub umowę o pracę. W zależności od zapotrzebowania i oceny wolontariusza.
Pracujemy nad miejscem na stronie www, gdzie będą znajdować się na bieżąco oferty wolontariatu. Od nowego roku (wrzesień 2017) poszukujemy: - Animatora WF (mamy do dyspozycji duże boisko) - Majsterkowicza (zajęcia w drewnie i innych miękkich materiałach) - Garncarza/ceramika (zajęcia z gliną, koło garncarskie)